ARMA Firma Inżynierska sp.j.
O nas
Oferty
Realizacje
Kontakt
Oferta -> Dylatacje mostowe

Dylatacje mostowe - blokowe

OPIS POBIERZ REALIZACJE KONTAKT

Arma Firma Inżynierska jest wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski rozwiązań hiszpańskiej firmy Tecaplas. Proponowane przez asortyment tego producenta urządzenia znajdują zastosowanie głównie na obiektach mostowych służących do ruchu pieszych, transportu samochodowego i kolejowego. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego przejścia dla użytkowników ruchu drogowego nad szczeliną dylatacyjną obiektu. Dodatkowo produkty mają za zadanie zapewnić swobodny ruch konstrukcji powstający w wyniku oddziaływań głównie termicznych oraz reologicznych. Dostępne w naszym asortymencie urządzenia dylatacyjne:

 • zapewniają swobodę przemieszczeń,
 • przenoszą obciążenia wynikające z oddziaływań użytkowych taboru oraz pieszych,
 • stanowią uciąglenie nawierzchni,
 • zapobiegają generowaniu hałasu oraz drgań od przejeżdzających pojazdów,
 • tworzą szczelne połączenie uniemożliwiające penetrację wody.

Budowa blokowych urządzeń dylatacyjnych

Na produkt składa się warstwa materiału elastomerowego wzmocnionego stalowymi blachami. Mieszanka gumy na bazie chloroprenu posiada wymaganą twardość, wytrzymałość oraz zdolności do odkształceń. Umieszczone wewnątrz panelu dylatacyjnego stalowe wkładki zapewniają sztywność urządzenia eliminując tym samym wybrzuszenia elementu podczas absorbowania ruchów. Taka konstrukcja pozwala zachować trwałość przy dużym obciążeniu ruchem drogowym.Właściwości produktuPrzemieszczenia krawędzi szczeliny dylatacyjnej

Konieczność dylatowania obiektów budowlanych wynika z odkształceń powstających podczas użytkowania obiektu mogących prowadzić do awarii. Spowodowane są one nie tylko warunkami środowiska, w jakich obiekt będzie pracować, lecz także technologią budowy oraz rodzajem zastosowanej konstrukcji. W przypadku liniowych konstrukcji, jakimi są obiekty mostowe można rozróżnić następujące rodzaje odkształceń, które mają znaczenie w praktyce:

 • odkształcenia reologiczne konstrukcji

Uwzględnia się je w konstrukcjach żelbetowych, zespolonych oraz sprężonych. Ze względu na charakter i złożoność zjawisk reologicznych należy przyjmować przybliżony poziom dokładności, który jest wystarczający dla tego typu rozwiązań. W przypadku konstrukcji sprężonych należy uwzględnić wpływ siły sprężającej na skrócenie przęsła obiektu.

Skurcz betonu to zjawisko powstające w betonie w wyniku wiązania (inaczej skurcz autogeniczny) oraz wysychania. Zależy od warunków środowiskowych (wilgotność otoczenia, temperatura), rodzaju samej mieszanki (m. in. stosunek w/c, rodzaj cementu, ilość i rodzaj kruszywa, klasa betonu) oraz geometrii elementu (obwód elementu, który jest wystawiony na wysychanie, pole przekroju). Największą wartość osiąga w pierwszych 28 dniach od zabetonowania. Jego późniejszy przyrost jest znacznie powolniejszy i można przyjmować że po okresie około 2,5 roku jego oddziaływanie nie wpływa na pracę urządzeń dylatacyjnych.

Pełzanie betonu powstaje w wyniku działania obciążeń długotrwałych. Powoduje przyrost odkształceń pomimo działania stałego obciążenia. Powiększenie wielkości szczeliny dylatacyjnej wynika ze spadku modułu sprężystości betonu, co pociąga za sobą zwiększenie ugięć konstrukcji oraz obrót przęsła na podporze.

 • odkształcenia termiczne wywołane równomiernymi zmianami temperatury

Wynikają z rozszerzalności oraz pojemności cieplnej materiałów. Globalne oddziaływanie temperatury na elementy konstrukcyjne powoduje zmianę ich gabarytów. Są to powolne zmiany, na które ma wpływ średnia temperatura otoczenia. Dobowe wahania temperatury otoczenia powodują lokalne zmiany na obiekcie np. w nawierzchni, gzymsach, ale nie powodują skróceń i wydłużeń głównych elementów nośnych.

Arma Firma Inżynierska działa od wielu lat w branży, dzięki czemu zdobyliśmy odpowiednią wiedzę i doświadczenie, co wpływa, na jakość wykonywanej przez nas pracy. W ramach oferowanych przez nas usług:

 • zapewniamy wsparcie w zakresie doboru systemu, montażu oraz uzupełnienia dokumentacji technicznej o brakujące detale,
 • oferowany przez nas towar spełnia wymagania uprawnionych jednostek akredytujących,
 • po konsultacjach dopuszczamy możliwość zastosowania zamiennych materiałów montażowych,
 • jesteśmy firmą zajmującą się sprowadzaniem materiałów natomiast współpracujemy z firmami wykonawczymi, które na życzenie klienta zajmą się montażem oferowanych przez nas rozwiązań

ARMA Firma Inżynierska sp.j.

Ulica: Dukatów 29

31-431 Kraków

Telefon: +48 12 417 19 25

Email: office@arma-krakow.pl